Ауа райы
Мерекелер
Сіз емшіге қаралдыңыз ба?

ҚР ДСжӘДМ Медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау Комитетінің түсінігі

ҚР ДСжӘДМ Медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау Комитетінің түсінігіҚР ДСжӘДМ Медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау Комитетінің 17.05.2016 жылдың №23-5/668 хатына сәйкес медициналық қызметкерлерге түсінік беріледі.

ҚР ДСӘДМ 2015 жылғы 28 тамыздағы № 693 «Денсаулық сақтау саласындағы мамандарды cертификаттауды жүргізу қағидалары» бұйрығының 6 тармағына сәйкес маман сертификатын Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі Медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитетінің тиісті аумақтық Департаменттер береді.

Сонымен қатар колледждердің, жоғарғы оқу орындарының түлектері және жұмыссыз жүрген медициналық мамандар Медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау Комитетінің кез келген департаменттеріне жүгінуге құқылы.На основании письма от 17.05.2016года №23-5/668 Комитет контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан в связи с поступающими обращениями от медицинских работников разъясняет следующее:

Выдачасертификата специалиста для допуска к клинической практике проводится в соответствии пункта 6 приказа Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 августа 2015 года № 693 «Об утверждении Правил проведения сертификации специалистов в области здравоохранения», сертификат выдается соответствующим территориальным подразделением Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан по месту работы и обращения медицинского работника.

А так же, выпускник колледжа, ВУЗа, либо не работающий медицинский работник вправе обратиться в любой департамент Комитета.