Ауа райы
Мерекелер

Кеселмен күрескен ұжым

Қармақшыауданындағыобағақарсыкүресстанциясыіргетасыныңқаланғанынабиылжетпісжыл. Мекемеіскекіріскенкүнненбастапаймақтаасақауіптіжұқпалыіндеттіңалдыналуғабағытталғаншаралардыдеркезіндеатқарыпкеледі. Халықденсаулығынсақтауменқатарөзөмірінқатергетіккенжандармерейтойлықшарадақұрметтөріненкөрінді.

«Қазақстан-Қызылорда» телеарнасы. 17 сәуір 2017

Дереккөз: http://kyzylordatv.kz/kz/news/medicine/keselmen-kuresken-uzhym


Nova диагностикалық орталығы жаңа ғимаратқа көшті

Жетіжылданберіқызылордалықтарғамедициналыққызметкөрсетіпкележатқан Nova диагностикалықорталығыжаңағимаратқакөшті. СалтанаттышарағаоблысәкімініңорынбасарыРусланРүстемовқатысты.

«Қазақстан-Қызылорда» телеарнасы. 17 сәуір 2017

Дереккөз: http://kyzylordatv.kz/kz/news/society/nova-diagnostikalyk-ortalygy-zhana-gimaratka-koshti