Ауа райы
Мерекелер

Департаментке медицина қызметкерлерінен келіп жатырған сұрақтарға ТҮСІНІКСурет azh.kz сайтынан алынды

ҚР ДСжӘДМ Медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитетінің Қызылорда облысы бойынша Департаментке медицина қызметкерлерінен келіп жатырған сұрақтарына түсінік жұмысы ретінде келесіні хабарлайды:

 

«Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мамандарды қоспағанда, денсаулық сақтау саласындағы мамандар үшін біліктілік санатын беру туралы куәлікті беру және қайтарып алу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрiнiң 2015 жылғы 29 маусымдағы № 531 бұйрығына өзгерістер 2016жылғы 5 шілдедегі №596 бұйрығы мен бекітілген.

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«4. Құжаттарды қабылдау Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі Медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитетінің аумақтық бөлімшелерінің (бұдан әрі – Комитет департаменті) кеңсесі арқылы немесе «электрондық үкімет» веб-порталы арқылы жүзеге асырылады.

Үміткерлер куәлік алу үшін құжаттарды қолда бар куәліктің немесе 2015 жылғы 9 қазанға дейін берілген біліктілік санаты берілетін маман сертификатының қолданыс мерзімі өткенге дейін үш айдан кешіктірмей ұсынады.

Куәлікті маманға оның негізгі жұмыс орны бойынша орналасқан Комитеттің тиісті департаменті береді.

Жоғары мәлімделген санатқа куәлікті алу үшін маман қолданыстағы куәлігін (біліктілік санатын беру туралы маман сертификаты) алған күннен бастап үш жыл өткеннен кейін жіберіледі»;

9,10 және 11-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«9. Куәлікті алу үшiн үміткер мынадай құжаттарды ұсынады:
осы Қағидаларға2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;

осы Қағидаларға3-қосымшаға сәйкес мәліметтер нысаны;

мәлімделген мамандық бойынша Бағалау нәтижесі;

білімі туралы дипломы;

мәлімделген мамандық бойынша интернатураны не резидентураны немесе клиникалық ординатураны бітіргені туралықұжат (бар болса);

мәлімделген мамандық бойынша қайта даярлау туралыкуәлік (бар болса);

соңғы бес жыл ішінде мәлімделген мамандық бойынша біліктілігін жоғарылатқаны туралыкуәлік;

мәлімделген мамандық бойынша қолданыстағы біліктілік санаты берілетін маман сертификаты немесе куәлік (бар болса);

клиникалық практикамен айналысатын тұлғалар үшін клиникалық практикаға жіберу үшін маман сертификаты;

Қазақстан Республикасынан тыс жерде медициналық білім алған адамдар үшін білімі туралы құжаттарды тану және (немесе) нострификациялау туралыкуәлік;

Тегін, атын немесе әкесінің атын (бар болса) өзгерткен кезде, атын, әкесінің атын (бар болса) ауыстырғанын растайтын құжат беріледі;

Шет тілінде берілген құжаттарға қосымша мемлекеттік немесе орыс тіліндегі нотариат куәландырған аударма қосымша ұсынылады.

Өтініш беру кезінде мәлімделген мамандық бойынша медициналық қызметінің бар екендігі туралы ақпарат осы Қағидаларға3-қосымшаға сәйкесмәліметтер нысанында көрсетіледі.

10. Денсаулық сақтау саласындағы біліктілік санатын беру өлшемшарттары:
1) мыналар:

құжаттарды беру кезінде мәлімделген мамандық бойынша кемінде үш жыл еңбек өтілі, сондай-ақ мәлімделген мамандық бойынша медициналық қызметті жүзеге асыру;

біліктілігінің екінші санатқа сәйкестігін бағалаудың оң нәтижесі;

құжаттарды беру кезінде соңғы бес жыл ішінде денсаулық сақтау саласындағы ғылыми ұйымдарда және білім беру ұйымдарында, соның ішінде шетелдік ұйымдарда жалпы 108 сағат көлемінде мәлімделген мамандық бойынша біліктілігін жоғарылатқанын куәландыратын құжат болған кезде мамандарға екінші біліктілік санаты беріледі;

2) мыналар:

құжаттарды беру кезінде мәлімделген мамандық бойынша кемінде алты жыл еңбек өтілі, сондай-ақ мәлімделген мамандық бойынша медициналық қызметті жүзеге асыру;

біліктілігінің бірінші санатқа сәйкестігін бағалаудың оң нәтижесі;

құжаттарды беру кезінде соңғы бес жыл ішінде денсаулық сақтау саласындағы ғылыми ұйымдарда және білім беру ұйымдарында, соның ішінде шетелдік ұйымдарда жалпы 162 сағат көлемінде мәлімделген мамандық бойынша біліктілігін жоғарылатқанын куәландыратын құжат болған кезде мамандарға бірінші біліктілік санаты беріледі;

3) мыналар:

құжаттарды беру кезінде мәлімделген мамандық бойынша кемінде он жыл еңбек өтілі, сондай-ақ мәлімделген мамандық бойынша медициналық қызметті жүзеге асыру;

біліктілігінің жоғары санатқа сәйкестігін бағалаудың оң нәтижесі;

құжаттарды беру кезінде соңғы бес жыл ішінде денсаулық сақтау саласындағы ғылыми және білім беру ұйымдарында, соның ішінде шетелдік ұйымдарда жалпы 216 сағат көлемінде мәлімделген мамандық бойынша біліктілігін жоғарылатқанын куәландыратын құжат болған кезде мамандарға жоғары біліктілік санаты беріледі.

Қайтарып алған жағдайда, маман куәлікті қайтарып алғаннан кейін мәлімделген мамандық бойынша өткен жалпы көлемі кемінде 216 сағаттық біліктілікті жоғарылату курстарынан қосымша өткенін растайтын құжаттарын ұсынады.

11. «Емдеу ісі», «Педиатрия», «Жалпы медицина» мамандықтары бойынша оқуды 1998 жылдан кейін және «Шығыс медицинасы» мен «Стоматология» мамандықтары бойынша оқуды 2006 жылдан кейін бітірген адамдар үшін клиникалық практикаға жіберудің міндетті шарты «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 21-бабының 5-тармағына сәйкес интернатураның кәсіптік оқу бағдарламасын меңгеру туралықұжатты ұсыну болып табылады.

«Емдеу ісі», «Педиатрия» және «Шығыс медицинасы» мамандықтары бойынша жоғары медициналық білім беру ұйымдарын 2014 жылға дейін бітірген,Номенклатурада көзделген клиникалық мамандықтар бойынша сертификат алуға үміткерлер адамдар интернатура, клиникалық ординатура немесе резидентура мамандығы мәлімделген мамандыққа сәйкес келмеген кезде «Медицина және фармацевтика кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау қағидаларын және қосымша медициналық және фармацевтикалық білім беру бағдарламаларын іске асыратын ұйымдарға қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2009 жылғы 11 қарашадағы №691бұйрығымен бекітілген (бұдан әрі – № 691 бұйрық) Медицина және фармацевтика кадрларының біліктілігін жоғарылату және қайта даярлау ережесіне сәйкес (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5904 болып тіркелген) оқу сағатының ұзақтығын көрсете отырып мәлімделген мамандық бойынша қайта даярлаудан өткені туралы құжатты ұсынады.
Медициналық, оның ішінде клиникалық қызметке 2005 жылғы 1 қаңтарға дейін кіріскен және құжаттарды тапсыру кезінде мәлімделген мамандық бойынша үздіксіз жұмыс өтілі бар адамдарға осы мамандық бойынша қайта даярлаудан өту талап етілмейді.

Жоғары медициналық білім беру ұйымдарында оқуды 2013 жылдан кейін бітірген, «Интернатурада және резидентурада клиникалық мамандар даярлау тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2008 жылғы 30 қаңтардағы № 27бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5134 болып тіркелген) Резидентурада клиникалық мамандар даярлау тізбесінде (бұдан әрі – Клиникалық мамандардың тізбесі) көзделген клиникалық мамандықтар бойынша сертификат алуға үміткер адамдар үшін клиникалық практикаға жіберудің міндетті шарты Заңның 22-бабының 3-тармағына сәйкес резидентураның кәсіптік оқу бағдарламасын меңгеру туралы құжат ұсыну болып табылады.»;

20, 21 және 22-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«20. Куәлікті қайтарып алуды Комитет департаменттері денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік бақылау нәтижелері (бұдан әрі – мемлекеттік бақылау) бойынша:

лауазымды тұлғада:

1) күнтізбелік бір жыл ішінде тексеру нәтижелері туралы актілермен дәлелденген жеке және заңды тұлғалардың денсаулық сақтау субъектілерінің қызметін ұйымдастыруға бес немесе одан да көп негізделген өтініштер;

2) мемлекеттік бақылау нәтижелері бойынша клиникалық практикаға жіберу үшін маман сертификаты (бұдан әрі – сертификат) және/немесе денсаулық сақтау ұйымы қызметінің тиісті түріне лицензиясы жоқ маманның клиникалық практикамен он және одан да көп айналысу жағдайы болған жағдайларда;

маманда:

1) күнтізбелік бір жыл ішінде мемлекеттік бақылау нәтижелері бойынша актілермен дәлелденген жеке және заңды тұлғалардың маманның көрсеткен медициналық көмегінің сапасына үш немесе одан да көп негізделген өтініштер болған;

2) күнтізбелік бір жыл ішінде мемлекеттік бақылау нәтижелері бойынша актілермен дәлелденген жеке және заңды тұлғалардың маманның көрсеткен фармацевтикалық көмегінің сапасына үш немесе одан да көп негізделген өтініштер болған;

3) маман куәлік алу кезінде мемлекеттік бақылау нәтижелері бойынша анықталған жалған ақпарат бергені туралы фактіні анықтау;

4) сертификаты жоқ маманның клиникалық практикамен айналысу жағдайлары болғанда.

21. Куәлікті қайтарып алуға болатын жағдайды анықтаған немесе осы Қағидалардың 20-тармағында көзделген жағдайлардың болуы туралы ақпаратты анықтаған Комитет департаменті куәлікті берген Комитет департаментіне осындай жағдай анықталған күннен бастап отыз жұмыс күні ішінде қайтарып алу қолдаухатты жібереді. Куәлікті берген Комитет департаменті осы Қағидалардың 20-тармағында көзделген ақпартты не қолдаухатты алғаннан күннен бастап бес жұмыс күні ішінде куәлікті қайтарып алу туралы бұйрық (еркін түрде) шығарады.

Осы Қағидалардың 20-тармағында көзделген жағдайларды өздігінен анықтаған Комитет департаменті осындай жағдай анықталған күннен бастап отыз жұмыс күні ішінде куәлікті қайтарып алу туралы бұйрық (еркін түрде) шығарады.

22. Куәлікті қайта алу үшін, бірақ оны қайтарып алған мерзімнен алты айдан кешіктірмей маман осы Қағидалардың 9-тармағында көзделген құжаттарды ұсынады.»;

Департамент басшысының

міндетін атқарушы Ғ.Байменова

 

 

Департамент Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан по Кызылординской области в связи с поступающими обращениями от медицинских работников разъясняет следующее:

Приказом от 05 июля 2016 года №596 внесены изменения в приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 29 июня 2015 года №531 «Об утверждении Правил выдачи и отзыва свидетельства о присвоении квалификационной категории для специалистов в области здравоохранения, за исключением специалистов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

«1. Настоящие Правила, сроки выдачи и отзыва свидетельства о присвоении квалификационной категории для специалистов в области здравоохранения, за исключением специалистов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения разработаны в соответствии с пунктом 4 статьи 176-1 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» и определяют порядок присвоения квалификационных категорий лицам, имеющих среднее, послесреднее, высшее медицинское и фармацевтическое образование, к осуществлению профессиональной медицинской и фармацевтической деятельности.

Пункт 4 данного приказа: «Претенденты подают документы на получение свидетельства не ранее трех месяцев до истечения срока действия имеющегося свидетельства, либо сертификата специалиста с присвоением квалификационной категории, выданного до 9 октября 2015 года» дополнен слндующим «Для получения свидетельства на выше заявляемую категорию, специалист допускается по истечении трех лет со дня получения действующего свидетельства (сертификата специалиста с присвоением квалификационной категории)».

Свидетельство специалисту выдается соответствующим департаментом Комитета, расположенным по месту основной работы специалиста.

«9. Для получения свидетельства претендент предоставляет следующие документы:

заявление по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам;

форма сведений согласно приложению 3 к настоящим Правилам;

результат Оценки по заявляемой специальности;

диплом об образовании;

документ об окончании интернатуры или резидентуры либо клинической ординатуры по заявляемой специальности (при их наличии);

удостоверение о переподготовке по заявляемой специальности (при наличии);

свидетельство о повышении квалификации за последние пять лет по заявляемой специальности;

действующее свидетельство, либо сертификат специалиста с присвоением квалификационной категории по заявляемой специальности (при наличии);

сертификат специалиста для допуска к клинической практике, лицам занимающимся клинической практикой;

удостоверение о признании и (или) нострификации документов об образовании, для лиц получивших медицинское образование за пределами Республики Казахстан.

При изменении фамилии, имени, отчества (при его наличии) предоставляется документ, подтверждающий перемену фамилии, имени, отчество (при его наличии);

К документам, выданным на иностранном языке, дополнительно предоставляется нотариально заверенный перевод на государственном или русском языке.

Информация о наличии медицинской деятельности по заявляемой специальности на момент подачи заявления указывается в форме сведения, согласно приложению 3 к настоящим Правилам.

В случае отзыва специалист предоставляет документы, подтверждающие дополнительное прохождение курсов повышения квалификации в общем объеме не менее 216 часов по заявляемой специальности, пройденные после отзыва свидетельства.

11. Для лиц, окончивших высшее медицинское учебное заведение после 1998 года по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Общая медицина», и по специальностям «Восточная медицина» и «Стоматология» после 2006 года, обязательным условием допуска к клинической практике является предоставление документа об освоении профессиональной учебной программы интернатуры в соответствии с пунктом 5 статьи 21 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании».

В пункт 20 внесены изменения «Отзыв свидетельства осуществляется департаментами Комитета по результатам государственного контроля в области здравоохранения»:

у должностного лица при наличии:

1) у физических и юридических лиц пяти и более обоснованных обращений на организацию деятельности субъектов здравоохранения в течение одного календарного года, подтвержденных актами о результатах проверки;

2) десяти и более случаев занятия клинической практикой специалистами медицинских организаций, не имеющих сертификат специалиста для допуска к клинической практике (далее – сертификат) и (или)лицензии на соответствующий вид деятельности организации здравоохранения в течение одного календарного года, по результатам государственного контроля;

у специалиста при наличии:

1) от физических и юридических лиц трех и более обоснованных обращений на качество оказанной специалистом медицинской помощи в течение одного календарного года, подтвержденных актами по результатам государственного контроля;

2) от физических и юридических лиц трех и более обоснованных обращений на качество фармацевтических услуг, предоставленных специалистом в течение одного календарного года, подтвержденных актами по результатам государственного контроля;

3) выявления факта о предоставлении недостоверной информации специалистом при получении свидетельства, выявленного по результатам государственного контроля;

4) осуществление клинической практики специалистом без наличия сертификата.

21. Департамент Комитета, обнаруживший или получивший информацию о случаях, предусмотренных в пункте 20 настоящих Правил, направляет ходатайство об отзыве в Департамент Комитета, выдавший свидетельство, в течение тридцати рабочих дней со дня выявления такого случая. Департамент Комитета, выдавший свидетельство, со дня получения информации либо ходатайства о выявлении случаев, предусмотренных в пункте 20 настоящих Правил, в течение пяти рабочих дней издает приказ (произвольная форма) об отзыве свидетельства.

Департамент Комитета, выдавший свидетельство, самостоятельно обнаруживший случаи, предусмотренные в пункте 20 настоящих Правил, в течение тридцати рабочих дней со дня выявления такого случая, издает приказ (произвольная форма) об отзыве свидетельства.

22. Для повторного получения свидетельства, но не ранее шести месяцев после его отзыва, специалист предоставляет документы, предусмотренные в пункте 9 настоящих Правил.»;